Sladoledni ormari

RASHLADNA OPREMA

Sladoladni zamrzivač sa statičkim/ventilacionim hlađenjem, idealan za

  • sveže proizvode (TN modeli), sa ventilacionim hlađenjem, i isparivačem fiksiranim na plafonu
  • sledoled (TB), sa kombinovanim staičko-ventilacionim hlađenjem i unutrašnjim pocinčanim isparivačem.