Pasta kukeri

Plinski i električni pasta kukeri EMOTION 700

Plinski i električni profesionalni pasta kukeri (pasto cooker) sa jednim ili dva bazena.

Proizvođač: Modular Professional

KARAKTERISTIKE:

  • inox-ni bazeni AISI 316 debljine 1,5 mm
  • kapacitet 26 l po bazenu
  • automatsko i brzo dopunjavanje vodom
  • široke izduvne zone za paru
  • presostat automatski gasi uređaj kada nivo vode padne ispod minimuma
  • električni modeli: potopni grejači obloženi inox-nim oklopom; mogućnost rotiranja radi lakšeg čišćenja; podešavanje tempetature: LED indikatori za rad grejača
  • plinski modeli: zagrevanje inox-nim grejačem uz optimizaciju plamena; protok plina regulisan sigurnosnim ventilom i termokapilarom, automatsko električno paljenje

pasta kukeri

TEHNIČKE KARAKTERISTIKEKATALOG