Vakuum pakovanje i sous-vide kuvanje

 

 

 

Prezentacija inovativnih metoda u kulinarstvu


- primjena masina za vakum pakovanje u gastronomiji 
- vakuumiranje hrane radi skladistenja 
- primjena komora za brzo zamrzavanje u prezervaciji hrane
- regenaracija zamrznute hrane
- sous-vide kuvanje u vakuum kesama